Algemene Ledenvergadering September 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering vv Ewijk.

Datum:                     Maandag 24 September 2018, aanvang 20.00 uur
Locatie:                    Kantine vv Ewijk, Blatenplak 49, Ewijk

Bij deze nodigen we al onze leden en donateurs uit voor de  ledenvergadering van vv Ewijk.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Namens bestuur van de voetbalvereniging Ewijk

Met vriendelijke groet,

Bart Sanders
voorzitter  vv  Ewijk

AGENDA: Algemene Leden Vergadering
Datum: 24 September 2018 Kantine VV Ewijk, aanvang 20:00 uur

  1. Opening.
  2. Vaststellen definitieve agenda.
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 Maart 2017. Notulen staan op de website www.vvewijk.nl/vereniging/downloads-en-informatie
  4. Mededelingen vanuit het bestuur
  • Voorzitter
  • Secretaris (Lening gemeente Beuningen tbv Duurzaamheid vv Ewijk)
  • Penningmeester (Jaarverslag)
  • Technische zaken
  • Commerciële zaken (Jubileum vv Ewijk en sponsor acties)

     5. Rondvraag
     6. Sluiting