Algemene ledenvergadering
07-09-2017
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering vv Ewijk.

Datum:              Maandag 25 September 2017, aanvang 20.00 uur
Locatie:             Kantine vv Ewijk, Blatenplak 49 Ewijk

Bij deze nodigen we al onze leden en donateurs uit voor de  ledenvergadering van vv Ewijk.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Zoals aangeven op de vorige jaarvergadering is het bestuur van vv Ewijk voornemens om de huidige statuten aan te passen. Hiervoor is op maandag 18 september vanaf 20:00 uur een inloopavond om de oude en nieuwe staturen in te zien en eventueel vragen hierover te stellen. Mocht op deze avond geen 2/3 van de leden aanwezig zijn zal de stemming over de nieuwe statuten worden doorgeschoven naar de ALV op 25 september 2017. Op de website www.vvewijk.nl/downloads zijn de nieuwe statuten al in te zien.  
Namens bestuur van de voetbalvereniging Ewijk

Met vriendelijke groet,
Bart Sanders
voorzitter  vv  Ewijk
voorzitter@vvewijk.nl

AGENDA: Algemene Leden Vergadering
Datum: 25 September 2017 Kantine VV Ewijk, aanvang 20:00 uur
 
1.     Opening.
2.     Vaststellen definitieve agenda.
3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017. Notulen staan op de website www.vvewijk.nl/vereniging/downloads-en-informatie
4.     Mededelingen vanuit het bestuur:
·      Voorzitter
·      Penningmeester
·      Secretaris
·      Technische zaken
·      Commerciële zaken
5.     Rondvraag.
6.     Sluiting.
Terug naar overzicht
Hoofdsponsoren