Incasso 2e kwartaal seizoen 2017/2018

Beste Leden,

Middels dit bericht willen wij alle leden die hun lidmaatschapsgeld betalen via automatische incasso,
ervan op de hoogte stellen dat de incasso van de het 2e kwartaal seizoen 2017/2018 omstreeks 26 april 2018 zal plaatsvinden.

Wij verzoeken iedereen ervoor zorg te dragen, dat deze incasso op de betreffende rekening kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Theo Mahu
Secretaris vv Ewijk