Fair play

Per 2 maart 2015 is binnen de vv Ewijk een Fair Play commissie opgesteld. Deze commissie onderzoekt, beoordeelt en behandelt incidenten binnen de vereniging specifiek gericht op Fair Play. Waar nodig zal de commissie ernstige incidenten overdragen aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging. De Fair Play commissie heeft als doel het bevorderen en bewaken van het Fair Play klimaat binnen de vv Ewijk, het gaat daarbij hoofdzakelijk om situaties die niet door de KNVB worden behandeld.

Een ieder kan melding maken van incidenten / conflicten veroorzaakt door (niet-) leden. Meldingen dienen schriftelijk plaats te vinden via fairplay@vvewijk.nl of via het postvak “Fair Play” in het spelershome. Verder is er een aanspreekpunt binnen de commissie aangesteld waar incidenten ook persoonlijk gemeld kunnen worden, hiervoor kunt u terecht bij Mike Vogel. Ook voor vragen en ideeën kunt u altijd contact opnemen.